Who I am

 

ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา นักการเมืองท้องถิ่นจากสุพรรณบุรี ที่มีความฝันจะทำงานเพื่อประเทศชาติ และสานต่อปณิธานของพ่อ นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 21 ของประเทศไทย

ปัจจุบัน ทำงานเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมไทย ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม หลังจากที่ผ่านการรณรงค์มาหลายสิบปี โดยมีเป้าหมายแรกที่จะทำให้ประเทศไทย ไร้ขยะพลาสติก ขณะนี้ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ในด้านสิ่งแวดล้อมครั้งสำคัญ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จับมือกับ 50 ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อชั้นนำ ทั่วประเทศ ร่วมกันยกเลิกใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ที่จะทำให้ขยะพลาสติกหายไปกว่าครึ่งหนึ่ง พร้อมขับเคลื่อนการลดขยะพลาสติกด้วยการผ่านกฏหมายแบนผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 4 ประเภท ภายในปี 2564 ผมเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เริ่มได้ที่พวกเราทุกคน

Top Varawut

- พัฒนาประเทศไทย ให้ปลอดขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- ลดอันดับประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ทะเล ให้เหลือน้อยที่สุด
- ผลักดัน มาเรียมโปรเจคต์ แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ด้วยการลดการสร้างขยะ

- ขยายพื้นที่ป่าทั่วประเทศจากปัจจุบัน 32% ให้เป็น 55% ของพื้นที่ประเทศ
- ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมตามมาตรฐาน WHO

- ผลักดันการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ PM2.5 ให้เป็นรูปธรรม
- พัฒนาและควบคุมการสร้างก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

Top Varawut

What's on

Our Mission

ก้าวข้ามความขัดแย้ง
ร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทย
นำชาติไทยให้พัฒนา

Our Mission

ก้าวข้ามความขัดแย้ง
ร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทย
นำชาติไทยให้พัฒนา

Associate

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรรคชาติไทยพัฒนา
สุพรรณบุรีเอฟซี