กระปุกออมสินสีเขียว ออมต้นไม้เท่ากับออมเงิน

เมื่อพูดถึงการปลูกต้นไม้ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว คนส่วนใหญ่มักจะคิดไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนสภาพของระบบนิเวศที่ดีขึ้น หรือแม้แต่การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) แต่ในความเป็นจริงแล้วการปลูกต้นไม้นั้นมีประโยชน์มากกว่านั้นครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออมเงิน และการลงทุน

ปัจจุบันหลายท่านอาจจะทราบแล้วว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ที่เราปลูกได้มากขึ้นจาก 2 นโยบายและการแก้ไขข้อกฎหมายครับ อย่างแรกคือการปลดล็อกไม้หวงห้ามและไม้หายาก 171 ชนิด ให้สามารถปลูก และตัดขายได้อย่างเสรี

green-bond

 

หากมองจากมูลค่าของไม้นั้น ไม้ชนิดราคาแพงที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ พะยูง ชิงชัน ประดู่ป่า สักทอง และ ตะเคียนทอง ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม.ขึ้นไป ความยาว 2 เมตร ไม้พะยูงจะมีราคาแพงที่สุดอยู่ที่ท่อนละ 1 ล้านบาท ไม้อันดับรองลงมาเป็นไม้ชิงชันกับประดู่ป่า ราคาที่ซื้อขายในปัจจุบันอยู่ที่ท่อนละ 800,000 บาท ส่วนไม้สักทองกับตะเคียนทอง อยู่ที่ท่อนละ 500,000 บาท แต่ถ้าส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะจีนจะมีราคาสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับ

ซึ่งหากปลูกต้นไม้โตเร็วที่มีอายุรอบฟันตัดที่เร็วก็จะสามารถมีรายได้เร็วขึ้นครับ

247583-e1654401188921

แบบที่สองคือการปลูกต้นไม้มีค่า 58 ชนิดที่สามารถใช้เป็นหลักประกันธุรกิจและค้ำประกันสินเชื่อได้ ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ปี 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เปิดกว้างให้นำไม้ยืนต้นที่มีค่าที่ปลูกบนที่ดินกรรมสิทธิ์มาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนหรือต่อยอดธุรกิจได้ โดยจะต้องยื่นขอจดทะเบียนหลักประกันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทำให้การปลูกต้นไม้มีค่า 58 ชนิดบนที่ดินนั้นถือเป็นหลักประกันและเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินโดยไม่เสียประโยชน์ใดใดครับ

Dtbezn3nNUxytg04OYVtANPOJzZZNceNQVSn8amMAB7e0c

 

นอกจากการปลูกต้นไม้เพื่อการลงทุน หรือเป็นหลักประกันค้ำสินเชื่อแล้ว การปลูกต้นไม้ยังสามารถนำไปใช้เป็นคาร์บอนเครดิตเพื่อทำการขายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจได้อีกด้วยครับ โดยต้องติดต่อไปที่โครงการ T-Ver องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เห็นประโยชน์ทางธุรกิจแบบนี้แล้ว มาปลูกต้นไม้กันเยอะๆ นะครับ เพราะนอกจากจะทำให้ระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อมดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการออมเงิน และลงทุนที่คุ้มค่าเป็นอย่างมากครับ

Associate

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรรคชาติไทยพัฒนา
สุพรรณบุรีเอฟซี