18

Jun

ติดตามปัญหาไฟป่าครั้งที่2อย่างต่อเนื่อง

ทีมงานได้ขึ้นไปที่เชียงใหม่อีกครั้ง เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่บาดเจ็บจากภารกิจดับไฟป่า จึงถือโอกาสพาทุกคน ขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เพื่อสำรวจพื้นที่ป่าต้นน้ำ ที่นี่ถือเป็นโรงงานผลิตน้ำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพราะเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำปิง ที่ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำน่าน และกลายเป็นหลอดเลือดใหญ่ของพื้นที่เกษตรกรรมในที่ราบภาคกลาง ที่ชื่อว่า'แม่น้ำเจ้าพระยา' ครับ ถ้าเราคนไทยสามารถช่วยกันอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู และขยายพื้นที่ป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มโรงงานผลิตน้ำแบบนี้ในทุกภูมิภาคของประเทศ เราจะมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรกรรม อาหารจะมีเพียงพอให้คนทั้งประเทศบริโภคในราคาถูก และมีเหลือส่งออกเพื่อดึงเม็ดเงินสร้างรายได้ สร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจของประเทศ และเม็ดเงินเหล่านั้นก็จะถูกนำกลับมาใช้พัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตพวกเราทุกคนต่อไป ดังนั้น ถือว่า 'ป่าต้นน้ำ' มีความสำคัญและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพวกเราอย่างใกล้ชิด มาช่วยกันดูแลป่าวันนี้ ก็เหมือนได้ดูแลตัวพวกเราเอง


#TopVarawut #MNRE

ติดตามการแก้ปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

Associate

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรรคชาติไทยพัฒนา
สุพรรณบุรีเอฟซี