18

Jun

ธรรมชาติฟื้นตัว อ่าวมาหยากลับมาสวยงามอีกครั้ง

ลงพื้นที่อ่าวมาหยา ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อตรวจติดตามแนวทางการฟื้นฟูธรรมชาติ หลังจากที่ปิดรับนักท่องเที่ยวมาแล้ว 2 ปี พร้อมศึกษาผลกระทบและเตรียมความพร้อม ในด้านการบริหารจัดการ สำหรับวันที่อ่าวมาหยาจะพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง โดยหัวใจสำคัญของการตัดสินใจในแต่ละเรื่อง ผมขอยืนยันว่าจะยึดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นหลัก โดยก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
#TopVarawut #MNRE #MayaBay #PPisland 

 
 

Zoo New Normal ดีเดย์ 15 มิ.ย. นี้

ติดตามการแก้ปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

Associate

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรรคชาติไทยพัฒนา
สุพรรณบุรีเอฟซี