ภาคธุรกิจเอกชน จะสร้างรายได้จาก คาร์บอนเครดิต ได้อย่างไร ?

ภาคธุรกิจเอกชน จะสร้างรายได้จาก #คาร์บอนเครดิต ได้อย่างไร ?

เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน นานาประเทศ รวมถึงประเทศไทย ได้เข้าร่วมข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก

และเพื่อให้แต่ละประเทศ สามารถเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิม ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงได้มีการคิดค้นระบบ "คาร์บอนเครดิต" ขึ้นมาเป็นกลไกทางเศรษฐกิจ ที่จะช่วยให้สามารถเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการลงทุนที่ก่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกันครับ

301236312_631041371718864_7771809027890596138_n

โดยเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรม ที่สหภาพยุโรป ( EU ) ที่ออกมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (CBAM) ซึ่งจะบังคับให้ภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการส่งสินค้าต่างๆ ไปยังประเทศในกลุ่ม EU ต้องควบคุมปริมาณคาร์บอนฟุตปรินท์ในสินค้าของตนให้ได้ตามมาตรฐาน มิเช่นนั้นก็เสี่ยงที่จะโดนกำแพงภาษี หรือค่าปรับที่มีราคาสูง

กล่าวคือ มาตรการนี้ จะมีการกำหนดค่ามาตรฐานของคาร์บอนฟุตปรินท์ จากการผลิตสินค้าแต่ละประเภท หากบริษัทใด ไม่สามารถควบคุมได้ตามมาตรฐาน หรือผลิตคาร์บอนเกินมาตรฐาน ก็จะต้องซื้อ คาร์บอนเครดิต มาชดเชยฟุตปรินท์ส่วนเกินที่ตัวเองสร้างไว้นั่นเองครับ

มองในมุมนี้ อาจเหมือนเป็นภาระด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาในฝั่งผู้ผลิต แต่ในมุมกลับกัน มาตรการควบคุมคาร์บอนฟุตปรินท์ และระบบซื้อขาย คาร์บอนเครดิต ก็สามารถเป็นโอกาสสร้างรายได้ให้ธุรกิจเอกชนด้วยครับ

อย่างเช่น กรณีของ Tesla ผู้นำเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของโลก ที่มีโมเดลธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็สามารถทำรายได้ จากการนำคาร์บอนเครดิตไปขายในตลาด ได้ถึง 3,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครับ

ดังนั้น การลงทุนในเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาธุรกิจ และกระบวนการผลิตให้แก่องค์กรเอกชน จึงเป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่า สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ #เศรษฐกิจสีเขียว เปลี่ยนโลกทั้งใบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อสู้ปัญหา Climate Change อย่างยั่งยืนครับ

*** คาร์บอนเครดิต คืออะไร ทำไมจึงมีมูลค่า ??? ***

อ่านเพิ่มได้ที่ link นี้ครับ
https://facebook.com/story.php?story_fbid=1409366609514607&id=674202746364334

Associate

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรรคชาติไทยพัฒนา
สุพรรณบุรีเอฟซี