ยกระดับ กม.คุ้มครอง ฉลาม น่านน้ำไทย ก่อนถูกล่าจนสูญพันธุ์

หลายคนอาจจะจดจำ “ฉลาม” ในฐานะสัตว์ผู้ล่าที่ดุร้าย จากภาพยนต์ที่เคยดูในวัยเด็ก แต่ในความเป็นจริงแล้ว "ฉลาม"โดยเฉพาะในน่านน้ำทะเลไทย กำลังตกอยู่ในฐานะผู้ถูกล่า ถูกคุกคาม และกำลังตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายอย่างยิ่งครับ483661

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มีกลุ่มคนหนึ่ง ออกเรือแล้วใช้ปืนล่ายิงฉลามดำในทะเล สำหรับผมแล้ว ถือเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ แม้ว่าฉลามดำผู้โชคร้ายที่ปรากฏเป็นเหยื่อความคึกคะนองในคลิปวิดิโอนั้น จะยังไม่ถูกจัดเป็นสัตว์คุ้มครอง แต่ก็ถือเป็นการสูญเสียที่น่าสะเทือนใจ และส่งผลเสียแก่ระบบนิเวศน์ทางทะเล เกินกว่าจะประเมินค่าได้ครับ

จากข้อมูลของ International Union for Conservation of Nature (IUCN) และ Thailand Red List พบว่า ปลาฉลามที่พบในน่านน้ำไทยมีทั้งหมด 87 ชนิด สูญพันธุ์ไปแล้ว 1 ชนิด คือ ปลาฉลามหัวค้อนยาว อีก 5 ชนิดอยู่ในประเภทที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically endangered species) ได้แก่ ฉลามครีบขาว ฉลามน้ำจืด ฉลามหัวค้อน ฉลามหัวค้อนเรียบ และฉลามหัวค้อนหยัก อีก 17 ชนิด อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ อีก 25 ชนิดมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ และที่เหลือก็ถูกคุกคามทั้งจากปัญหาสิ่งแวดล้อม และน้ำมือมนุษย์ ทำให้ทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ในอนาคต

 

ดังนั้น สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ คือ ผมและคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จะเร่งดำเนินการพิจารณาเพิ่มการคุ้มครองฉลามแต่ละประเภท ให้ขึ้นทะเบียนสัตว์ป่าคุ้มครองตามความเหมาะสม โดยดูจากสถานภาพการคุกคามที่มีข้อมูลอยู่ และได้เร่งกำชับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำการสำรวจวิจัยศึกษาแหล่งอาศัยของฉลาม และสำรวจจำนวนของฉลามในน่านน้ำทะเลไทย จัดทำเป็นฐานข้อมูล เพื่อจัดทำเป็นแผนอนุรักษ์เร่งด่วนต่อไปในอนาคต รวมถึงพิจารณาการประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มถิ่นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยให้กับสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ครับ

สำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไป ก็สามารถช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ฉลามไทยได้ ด้วยการไม่บริโภค"หูฉลาม" ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้มีการล่าฉลาม จนลดเหลือน้อยลงอย่างทุกวันนี้ครับ หันมารับประทานอาหารอย่างอื่นอีกมากมาย ที่ไม่ทำร้ายความหลากหลายทางชีวภาพกันเถอะครับ

#TopVarawut #MNRE #DMCR #DNP #BanSharkFinSoup #SaveShark

Associate

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรรคชาติไทยพัฒนา
สุพรรณบุรีเอฟซี