11

Dec

ร่วมประชุมภาคีแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 25

ร่วมประชุมภาคีแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 25 (COP25) ณ กรุงมาดริด ประเทศเสปน ครับ ในครั้งนี้ ผมได้ขึ้นกล่าวแถลงความคืบหน้าของประเทศไทย ในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่สามารถทำได้ 14% หรือ 2 เท่าของเป้าหมายที่กำหนดไว้ครับ นอกจากนี้เรายังเสริมสร้างความเข้มแข็งของการดำเนินงาน เช่น การจัดทำร่างกฏหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับแรกของประเทศ จัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ รวมถึงเสริมสร้างบทบาทกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อจัดทำโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับ

#TopVarawut #COP25 #Madrid #Spain

 

 

ร่วมประชาสัมพันธ์วัน D-Day ยกเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ณ ซอยละลายทรัพย์

Associate

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรรคชาติไทยพัฒนา
สุพรรณบุรีเอฟซี