สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 2 ปี 2548

ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมืองตามบิดา นายบรรหาร ศิลปอาชา โดยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2544 2548 และ 2550 สังกัดพรรคชาติไทย และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ปี 2557

Associate

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรรคชาติไทยพัฒนา
สุพรรณบุรีเอฟซี