สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 3 ปี 2550

ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา ชนะเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี สมัยที่ 3 ในปี 2550 สังกัดพรรคชาติไทย และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

Associate

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรรคชาติไทยพัฒนา
สุพรรณบุรีเอฟซี