10 พฤษภาคม วันป่าชายเลนแห่งชาติ

10 พฤษภาคม วันป่าชายเลนแห่งชาติ...ผืนป่าชายเลนประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีความสมบูรณ์และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากการสำรวจและอ่านแปลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับ GISTDA เมื่อปี 2563 พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพทั้งหมด 1.737 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นราว 2 แสนไร่ เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีเพียง 1.53 ล้านไร่ ครับ
ซึ่งผมสามารถพูดได้อย่างภาคภูมิใจเลยว่า ความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคนที่ช่วยกันดูแล รักษา และฟื้นฟู จนผืนป่าชายเลนกลับคืนสภาพสมบูรณ์ในหลายพื้นที่ครับ ขอขอบคุณทุกความร่วมมือที่ทำให้มีวันนี้ และขอให้ช่วยกันสร้างพื้นที่ป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์ต่อไป ไว้เป็นสมบัติของชาติ ส่งต่อให้ลูกหลานของเรากันครับ
สาส์นจากวราวุธ วันป่าชายเลนแห่งชาติ

Associate

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรรคชาติไทยพัฒนา
สุพรรณบุรีเอฟซี