Climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ทุกวันนี้ทุกท่านอาจจะได้ยินคำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือ Climate Change กันบ่อยครั้งนะครับ แต่หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวพันและใกล้ตัวของเรามากแค่ไหน อันที่จริงเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเผชิญกันอยู่บ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆ ครับ

ถ้าเราลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าทุกวันนี้เราเจอสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ร้อนผิดปกติมากขึ้นหรือไม่? เราเจอฝนตก เจอน้ำท่วมขังบ่อยขึ้นหรือเปล่า นี่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศครับ ประเทศไทยของเราถือว่าโชคดีที่ยังไม่ได้เจอสภาพอากาศที่รุนแรงหรือ Extreme Weather แบบที่บางประเทศเจอ ยกตัวอย่างเช่น ภาวะคลื่นความร้อนในอินเดียหรือสหรัฐฯ ภัยแล้งรุนแรงในยุโรปและจีน หรือพายุขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออก

Effects-tryptich

 

อย่างไรก็ตามแม้เราจะยังไม่ได้ประสบกับความเปลี่ยนแปลงทางอากาศที่รุนแรง แต่เราก็เจอปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน และสภาพภูมิประเทศของภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปก็กำลังส่งผลกระทบกับประเทศไทยแบบเงียบๆ ครับ ผมอยากนำเอารายงานเรื่อง “The Projected Economic Impact of Extreme Sea-Level Rise in Seven Asian Cities in 2030” หรือการประเมินผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจจากปัญหาการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลใน 7 เมืองใหญ่ของเอเชียภายในปี 2030” ของ GreenPeace มาเล่าให้ฟังคร่าวๆ ครับ

01

 

รายงานฉบับนี้กล่าวถึงเมืองใหญ่ 7 แห่งที่กำลังจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลอย่างรุนแรงภายในปี 2030 หรืออีกประมาณ 8 ปีข้างหน้า ซึ่งกรุงเทพฯ ก็คือ 1 ใน 7 เมืองดังกล่าว แถมตามรายงานยังระบุว่าจะเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดอีกด้วย โดยรายงานฉบับระบุว่ากรุงเทพฯ นั้นอยู่ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลราว 1.5 เมตร ซึ่งความสูงระดับนี้เพียงแค่น้ำขึ้นและน้ำลง บวกกับฝนก็สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงน้ำท่วมขังได้แล้วครับ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรงมากขึ้นก็จะส่งผลทำให้เกิดพายุฝนมากขึ้น เช่นเดียวกับปริมาณน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น และเซาะชายฝั่งมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากทุกอย่างยังดำเนินไปเช่นนี้ภายในปี 2030 มีโอกาสที่พื้นที่เกือบ 96% ของกรุงเทพฯ อาจอยู่ในระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลได้ ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และจะส่งผลต่อน้ำจืดในแม่น้ำของภาคกลางที่จะถูกน้ำทะเลหนุนมากขึ้น ทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป

 

_124797914_ce9f1a16-bc7d-4206-9cb6-e0e6b1bdafa1

 

ไม่เพียงเท่านี้ แต่ด้วยปริมาณฝนและพายุที่เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางรุนแรงขึ้นจากการระบายน้ำที่ทำได้ยากขึ้นเนื่องจากน้ำทะเลมีระดับที่สูงขึ้นครับ

ทั้งหมดที่กล่าวมายังมีโอกาสเกิดขึ้นหากเราไม่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่งผลโดยตรงต่อภาวะโลกร้อน (Global Warming) ได้ เราก็อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ครับ ซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อวิถีชีวิตของคนไทย และความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง วันนี้เรายังมีเวลาที่จะเปลี่ยนให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น หรือช่วยกันหาทางรับมือความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมครับ อย่ารอให้สายเกินไป

Associate

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรรคชาติไทยพัฒนา
สุพรรณบุรีเอฟซี