Top Talk

เส้นทาง 16 ปี แก่งกระจาน สู่มรดกโลก

27 Jul, 2021

เส้นทาง 16 ปี แก่งกระจาน สู่มรดกโลก

27 Jul, 2021

เป็นเวลา 16 ปีแล้วครับ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2548 หลังจากกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเทศไทยก็ได้หันมาเริ่มการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มป่าแก่งกระจาน เพื่อเสนอเป็นมรดกโลก

How to ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

21 Jul, 2021

How to ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

21 Jul, 2021

อย่าทิ้งหน้ากากอนามัยในขวดน้ำ ขอรีรันกันอีกครั้ง สำหรับ How to ทิ้งขยะหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี เพื่อให้ปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานกำจัดขยะ และเพื่อให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมครับ

อนาคตประเทศไทย แค่ปลูกต้นไม้ ก็ได้เงิน

19 Jul, 2021

อนาคตประเทศไทย แค่ปลูกต้นไม้ ก็ได้เงิน

19 Jul, 2021

ปี 2021 เป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่นานาประเทศร่วมมือกันขับเคลื่อนโลกไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

เศรษฐกิจสีเขียว คืออะไร?

19 Jul, 2021

เศรษฐกิจสีเขียว คืออะไร?

19 Jul, 2021

เศรษฐกิจสีเขียว คืออะไร? ประเทศไทยพร้อมแค่ไหน ที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประเทศเศรษฐกิจสีเขีย

2 Mins with Top ฉลามตาย 3 ตัว ทำไมต้องแอ๊คอาร์ทให้เป็นเรื่องใหญ่

14 Jul, 2021

2 Mins with Top ฉลามตาย 3 ตัว ทำไมต้องแอ๊คอาร์ทให้เป็นเรื่องใหญ่

14 Jul, 2021

2 Mins with Top ฉลามตาย 3 ตัว ทำไมต้องแอ๊คอาร์ทให้เป็นเรื่องใหญ่ วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าแท้จริงแล้วทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับฉลาม

การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในเวทีโลก ?

29 Jun, 2021

การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในเวทีโลก ?

29 Jun, 2021

‘น้ำ‘ ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษยชาติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีและยั่งยืน ต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อวางระบบน้ำขนาดใหญ่

เส้นทาง 16 ปี แก่งกระจาน สู่มรดกโลก

เป็นเวลา 16 ปีแล้วครับ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2548 หลังจากกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเทศไทยก็ได้หันมาเริ่มการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มป่าแก่งกระจาน เพื่อเสนอเป็นมรดกโลก


How to ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

อย่าทิ้งหน้ากากอนามัยในขวดน้ำ ขอรีรันกันอีกครั้ง สำหรับ How to ทิ้งขยะหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกวิธี เพื่อให้ปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานกำจัดขยะ และเพื่อให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมครับ


อนาคตประเทศไทย แค่ปลูกต้นไม้ ก็ได้เงิน

ปี 2021 เป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่นานาประเทศร่วมมือกันขับเคลื่อนโลกไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)


เศรษฐกิจสีเขียว คืออะไร?

เศรษฐกิจสีเขียว คืออะไร? ประเทศไทยพร้อมแค่ไหน ที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประเทศเศรษฐกิจสีเขีย


2 Mins with Top ฉลามตาย 3 ตัว ทำไมต้องแอ๊คอาร์ทให้เป็นเรื่องใหญ่

2 Mins with Top ฉลามตาย 3 ตัว ทำไมต้องแอ๊คอาร์ทให้เป็นเรื่องใหญ่ วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าแท้จริงแล้วทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับฉลาม


การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในเวทีโลก ?

‘น้ำ‘ ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษยชาติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีและยั่งยืน ต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อวางระบบน้ำขนาดใหญ่


Associate

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรรคชาติไทยพัฒนา
สุพรรณบุรีเอฟซี