Suphanburi Free Heart

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "Suphanburi Free Heart" ที่มุ่งเน้นเชิญชวนพี่น้องชาวสุพรรณบุรี ให้มาร่วมแสดงออกสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+ และการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.คู่ชีวิต และ สมรสเท่าเทียม ที่กำลังอยู่ในสภา ด้วยการมอบหัวใจให้กับน้องๆ LGBTQ+ โดยเฉพาะ น้องก้อง ซึ่งเป็นเกย์ผู้พิการทางสายตา ที่แสดงออกด้วยความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองครับ
ผมขอขอบคุณและส่งกำลังใจให้ กลุ่ม LGBTQ+ และเครือข่ายผู้นำเยาวชนสุพรรณบุรี ที่มาร่วมกันจัดกิจกรรม Pride Month ในครั้งนี้ เพื่อสร้างสุพรรณบุรี ให้เป็นเมือง LGBTQ+ Friendly เป็นมิตรกับผู้คนทุกเพศทุกวัยครับ

Associate

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรรคชาติไทยพัฒนา
สุพรรณบุรีเอฟซี