What's On

21

November

event1

Event

ภารกิจรณรงค์ยกเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตลาดจริงใจ Farmers Market

ตลาดจริงใจ Farmers Market

11

December

ร่วมประชุมภาคีแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 25

14.00

กรุงมาดริด ประเทศเสปน

06

December

รณรงค์พกถุงผ้า เลิกใช้ถุงพลาสติก กันที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

14.00

อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

23

November

กิจกรรมแจกถุงผ้า ที่งานกาชาด สวนลุมพินี

18.00

งานกาชาด สวนลุมพินี

11

November

กิจกรรมแจกถุงผ้า ตลาดอู่ทอง

15.00

ตลาดสดอู่ทอง

Associate

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรรคชาติไทยพัฒนา
สุพรรณบุรีเอฟซี