What's On

event1

ปลุกพลังเยาวชน เครือข่าย Green Youth สร้างกระแสจิตสำนึกใหม่ ยกเลิกใช้ Single Use Plastic ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

พลังเยาวชน Green Youth ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero ร่วมกับ 59 มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ

15/09/2022

ไทย-สวิส ลงนามความร่วมมือ คู่แรกของโลก แลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตและเงินทุน

ไทย-สวิส ลงนามความร่วมมือ คู่แรกของโลก แลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตและเงินทุน เพื่อต่อสู้ภาวะโลกร้อน ตามข้อตกลง Paris Agreement

event5

ไทย-สวิส ลงนามความร่วมมือ คู่แรกของโลก แลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตและเงินทุน

ไทย-สวิส ลงนามความร่วมมือ คู่แรกของโลก แลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตและเงินทุน เพื่อต่อสู้ภาวะโลกร้อน ตามข้อตกลง Paris Agreement

คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพิ่มการมีส่วนร่วมของนิสิต-นักศึกษา ในการต่อสู้ปัญหาโลกร้อน ผ่านกลไกธุรกิจสีเขียว

event5

คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพิ่มการมีส่วนร่วมของนิสิต-นักศึกษา ในการต่อสู้ปัญหาโลกร้อน ผ่านกลไกธุรกิจสีเขียว

COP 26 Debrief : อนาคตโลก อนาคตไทย

“COP 26 Debrief : อนาคตโลก อนาคตไทย” ภายใต้ภารกิจ ลดโลกร้อน เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลก

event5

COP 26 Debrief : อนาคตโลก อนาคตไทย

“COP 26 Debrief : อนาคตโลก อนาคตไทย” ภายใต้ภารกิจ ลดโลกร้อน เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลก

ลงพื้นที่ อ่าวมาหยา ตรวจติดตามการปรับปรุงท่าเทียบเรือ อนุรักษ์แนวปะการัง

ลงพื้นที่ อ่าวมาหยา ตรวจติดตามการปรับปรุงท่าเทียบเรือ อนุรักษ์แนวปะการัง พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต้นปีหน้า

event5

ลงพื้นที่ อ่าวมาหยา ตรวจติดตามการปรับปรุงท่าเทียบเรือ อนุรักษ์แนวปะการัง

ลงพื้นที่ อ่าวมาหยา ตรวจติดตามการปรับปรุงท่าเทียบเรือ อนุรักษ์แนวปะการัง พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต้นปีหน้า

Associate

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พรรคชาติไทยพัฒนา
สุพรรณบุรีเอฟซี